MEDLEMSAVGIFT

Vill du bli medlem i föreningen?

Att vara medlem i Torsbo Idrotts- & Samhällsförening innebär inga åtaganden. Målsättningen är att hela samhället skall vara medlemmar och stötta föreningen. Som medlem får du fritt utnyttja lokalerna och dess saker som finns i lokalen under dagtid. Du har även möjligheter att hyra lokalerna till kalas, fester, möten mm, Precis som alla andra.
I gymnastikavgiften ingår även medlemskap

En medlem i föreningen har också möjligheter att påverka föreningens inriktning och komma med förslag och idéer samt har rösträtt på årsmötet

Bli medlem du också!

Medlemsavgift

Vuxen< 18 år100 kr
Barn/Ungdom> 18 år50 kr
Familj2 vuxna och barn250 kr
GymnastikAvgift/termin300 kr
Betala in medlemsavgiften direkt till vårt Bankgiro 5428-9681 eller Swisha till 1233943917 Uppge alltid namn på personerna det avser.

Stadgar

Läs igenom föreningens stadgar genom att ladda ned dem här!